AIKAISEMMAT TAPAHTUMAT

Saviyhdistyksen syyskokous ja saviviikonloppu oli 23-24.11.2019. Tutustumiskohteina oli Rasekon Savirakentajakoulutuksen Mynämäellä sekä Livonsaaren yhteisökylä Naantalissa ja Riittiön tila Vehmalla.

Kuvakooste saviviikonlopusta tästä pdf n. 17,6Mt

Rasekon savirakentajakoulutuksen maaliskuussa alkavaan savirakentajakoulutuksen on haku käynnissä: www.raseko.fi/taideteollisuusalan-ammattitutkinto-savirakentaja/

Pääsimme testaamaan erilaisia savilaasteja. Tässä laastissa osmankäämiä ja sahanpurua.

Teuvo Rankilla on kädessään kokeilukappale savesta ja puukuidusta valmistettu Toja-levyn vastine.

Myös savilattiaan voi asentaa lattialämmityskaapelin, kuten kuvassa tai vesikiertoisen lämmitysputkiston.

Saviyhdistyksen syyskokous ja saviviikonloppu 23-24.11.2019 Mynämäellä

Syyskokous pidetään 23.11.2019 klo 12.00.

S A V I V I I K O N L O P P U

Saviyhdistyksen jäsenet ja kaikki savirakentamisesta kiinnostuneet toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi saviviikonloppuun 23.-24.11.2019.
Yhdistyksen syyskokous pidetään Mynämäellä, Rasekon Savirakentajakoulutuksen tiloissa, os. Kuivelantie 20, 23100 Mynämäki.

Lauantaina 23.11.

11.30 Tulokahvit ja pientä purtavaa tarjolla
12.00 Saviyhdistyksen syyskokous, jossa käsitellään v. 2020 toimintasuunnitelma ja
jäsenmaksun suuruus
13.00 - 14.30 Tutustuminen koulutiloihin, savirakentajakoulutukseen ja savituotoksiin.
Opettajat ja oppilaat kertovat kokemuksista.
14.45 Omakustanteinen lounas ravintola Tuomaksen tuvassa (10,70 €).
Valtakatu 2, 23100 Mynämäki
16.00 Siirrytään omilla autoilla Naantalin Livonsaareen Yhteisökylään.
Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari
17.00 Savi-iltapäivä yhteisökylän Alatalolla
- Saa mielellään esitellä omia saviprojekteja kuvin ja sanoin (videotykki tarjolla)
- Tulevaisuuden suunnittelua, vapaata savikeskustelua
Sauna ja illanistujainen nyyttikestiperiaatteella
- Omat eväät mukaan. Mielellään niin, että sopivat yhteiseen pöytään
- omia instrumentteja saa ottaa mukaan
- Saunojat ottakoot mukaan saunakamppeet
Retkeilyhenkinen yöpyminen Alatalolla ja koulurakennuksessa. Omat yöpymisvarusteet mukaan.

Sunnuntaina 24.11.

8.00 Omatoiminen aamiainen Alatalolla.
9.30 - 11.00 Tutustutaan Outi Tuomelan opastuksella muutamiin Yhteisökylän uudempiin savirakennuksiin. (Säähän sopivat kengät ja ulkoiluvaatteet mukaan)
11.00 Siirrytään omilla autoilla Riittiön tilalle Vehmaalle.
Riittiöntie 35, 23200 Vinkkilä

12.00 Voileipäkahvit Riittiön tilan vanhassa päärakennuksessa
12.30 Tutustuminen Riittiön savilaattojen valmistukseen sekä savirakennuksiin
(40 m² juhlatalo ja 25 m² saunarakennus)
14.00 Saviviikonloppu päättyy, hyvää kotimatkaa!
(15.00 -Lisäkohde kiinnostuneille Turussa)
- Tutustuminen Teuvon hirsitupaan ja savilattiaan sekä Hannelen
saviseinäiseen kutomoon

ILMOITTAUTUMINEN RUOKAILUUN JA YÖPYMISEEN
Sitova ilmoittautuminen viimeistään torstaina 14.11. mennessä Timo Suomiselle
sähköpostilla timo.suominen@putkilahti.net
- Ruokailu Tuomaksen Tuvassa (10,70 €)
- Yöpyminen 10 € (omat yöpymisvarusteet mukaan)
- Ilmoita ruoka-aineallergioista
- Omat saunakamppeet mukaan
- Mahdollisuus yhteiskyytiin Turusta

L E R F Ö R E N I N G - L E R V E C K O S L U T

Lerföreningens medlemmar och alla som är intresserade av lerbyggande är hjärtligt välkomna till ett veckoslut i lerans tecken den 23.-24.11.2019.
Föreningens höstmöte hålls i Mynämäki i Rasekos utrymmen för Lerbyggareskolning, adress Kuivelantie 20, 23100 Mynämäki.

Lördagen 23.11.

11.30 Välkomstkaffe med dopp
12.00 Lerföreningens höstmöte.
Verksamhetsplan samt medlemsavgift för år 2020 diskuteras.
13.00 - 14.30 Vi bekantar oss med lerbyggareskolningen och lerprodukter.
Lärarna och eleverna berättar om sina erfarenheter.
14.45 Lunch vid restaurang Tuomaksen tupa, självkostnad (10,70 €)
Valtakatu 2, 23100 Mynämäki
16.00 Vi förflyttar oss med egna bilar till Livonsaari ekoby i Nådendal.
Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari

17.00 Lereftermiddag vid ekobyns Alatalo
- Du får gärna presentera dina egna lerprojekt med ord och bild
(videoprojektor finns)
- Framtidsplaner och fri lerdiskussion
Bastu och fritt kvällsprogram med lertema samt knytkalas
- Egen proviant med gärna sådant som passar på det gemensamma bordet
- Egna instrument kan tas med
- Bastubadarna ta med egna handdukar
Möjlighet till vandrarhemsliknande övernattning i Alatalo och på skolan.
Ta med egen handduk samt sovsäck/lakan.

Söndagen 24.11.

8.00 Vi lagar egen frukost vid Alatalo. Tag med vad du behöver
9.30 - 11.00 Vi besöker de nyaste lerbyggnaderna i ekobyn med Outi Tuomela.
(Ta med skor och utekläder som passar till vädret)
11.00 Vi förflyttar oss med egna bilar till Riittiö gård i Vehmaa.
Riittiöntie 35, 23200 Vinkkilä

12.00 Kaffe och smörgås i gamla huvudbyggnaden på Riittiö gård
12.30 Vi bekantar oss med tillverkningen av lerplattor och Riittiös lerbyggnader
(40 m² festlokal och 25 m² bastu)
14.00 Lerveckoslutet tar slut, önskar er en bra hemresa!
(15.00 -Extra besöksmål för intresserade i Åbo)
- Vi bekamtar oss med Teuvos stockstuga och lergolv och Hanneles
vävstuga med lerväggar

ANMÄLAN TILL LUNCH OCH ÖVERNATTNING
Bindande anmälan: senast på torsdagen den 14. november till Timo Suominen
via e-post timo.suominen@putkilahti.net
- Lunch vid Tuomaksen tupa (10,70 €)
- Övernattning 10 € (Ta med egen sovsäck/lakan, liggunderlag)
- Ta med egen handduk till bastun
- Meddela om möjliga matallergier
- Möjlighet till samåkning från Åbo

VUOSIKOKOUS 2019

AIKA: Lauantai, 08.06.2019 klo 12.00
PAIKKA: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:
- esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksut
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
- käsitellään muut kokousohjelmaan kirjatut asiat, jotka tulee
tiedottaa puheenjohtajalle viim.
25.05.2019 mennessä kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse:
Saviyhdistys c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Maalahti
tai erikasillander at gmail.com

Kokouksen jälkeen yhteinen omakustanteinen lounas ravintolassa ja
saviaiheista keskustelua.
Ruokailusta tietoa lähempänä kokouksen ajankohtaa sähköpostitse ja
kotisivulla. www.saviry.fi
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

kutsu pdf tästä

-----
MEDLEMMARNA I LERFÖRENINGEN KALLAS TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

TID: Lördagen den 08.06.2019 kl. 12.00
PLATS: Kulturhuset Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:
- bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
- godkännande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen
- bekräftande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter
- val av styrelseordförande och –medlemmar
- val av verksamhetsgranskare och suppleant
- övriga ärenden, som upptecknats på föredragningslistan. Dessa
ärenden bör senast den
25.05.2019 skriftligen ha meddelas till ordförande, brevledes eller per
e-post:
Lerföreningen c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Malax
eller erikasillander at gmail.com

Efter mötet lerdiskussioner.
Närmare mötesdatum skickas mera information om t.ex. mat per e-post och
på hemsidan. www.saviry.fi
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

SAVIVIIKONLOPPU
Saviyhdistyksen jäsenet ja kaikki savirakentamisesta kiinnostuneet toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi viettämään saviviikonloppua. Rautialan Juhlatalo, Rautiala 17, 37470 Vesilahti (Kurjen tilan vieressä) lauantaina 05.05.2018 (pdf)

Lauantaina 05.05.
11.00 Saviyhdistyksen jäsenten sääntöjenmääräämä vuosikokous Kokouskutsu pdf
12.00 Omakustanteinen lounas (10 €)
13.00 Yleisölle avoin savi-iltapäivä Kurjen tilalla (Rautialantie 419, 37470 Vesilahti) -Kurjen tilan savirakenteiden esittelyä -Suunnittelemme kurjen tilan saviuunin korjausta ja tiiliseinän rappausta

18.00 Rantasauna lämpiää
Sauna ja vapaata yhdessäoloa ja saviaiheista iltaohjelmaa nyyttikestiperiaatteella Rautialan juhlatalolla. Omat eväät mukaan. Mielellään niin, että sopivat yhteiseen pöytään.
Jos sinulla on savikuvia tai kiinnostavia savikokemuksia ja haluat jakaa ne kanssamme, niin ilmoita asiasta puheenjohtajalle Erika Sillander sähköpostiin
erikasillander@gmail.com

Sunnuntaina 06.05.
9.00 Omakustanteinen aamiainen Rautialan juhlatalolla (5 €)

ILMOITTAUTUMINEN RUOKAILUUN JA YÖPYMISEEN Sitova ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 2.5. mennessä. Mikäli haluat aamiaista, lounasta ja yöpyä Rautialan juhlatalolla, ilmoita sähköpostilla Erika Sillander sähköpostilla erikasillander@gmail.com -aamiainen 5 € -lounas 10 € -yöpyminen 25 € (sisältää lakanat)
Omat pyyhkeet mukaan.
HUOM! Ottakaa käteistä mukaan lounaan ja yöpymisen maksua varten!

LERFÖRENINGEN LERVECKOSLUT

Lerföreningens medlemmar och alla som är intresserade av lerbyggande är hjärtligt välkomna till ett veckoslut i lerans tecken. Rautiala festhus, Rautiala 17, 37470 Vesilahti (brevid Kurjen tila) lördagen den 05.05.2018 (pdf)

Lördagen 05.05.
11.00 Stadgeenligt årsmöte för lerföreningens medlemmar Möteskallelse pdf
12.00 Lunch, självkostnad (10 €)
13.00 Lereftermiddag, öppen för allmänheten vid Kurjen tila
(Rautialantie 419, 37470 Vesilahti) -Presentation av ekobyns lerbyggnader -vi planerar reparationen av ekobyns lerugn samt lerkliningen av en tegelvägg

18.00 Strandbastun värms upp
Bastu och fritt kvällsprogram med lertema samt knytkalas vid Rautiala festhus. Egen proviant med gärna sådant som passar på det gemensamma bordet.
Ifall du har lerbilder eller intressanta lererfarenheter och vill dela med dig, meddela till ordförande Erika Sillander via e-post erikasillander@gmail.com.

Söndagen 06.05.
9.00 Frukost i Rautiala festhus, självkostnad (5 €)

ANMÄLAN TILL LUNCH OCH ÖVERNATTNING Bindande anmälan senast onsdagen den 2.5. Ifall du vill ha frukost, lunch eller övernatta i Rautiala festhus, anmäl dig till Erika Sillander via e-post erikasillander@gmail.com. -frukost 5 € -lunch 10 € -övernattning 25 € (innehåller lakan)
Ta med egen handduk.
OBS! Ta med kontanter för betalningen av lunchen och övernattningen!

SAVIYHDISTYS RY:N JÄSENET KUTSUTAAN SÄÄNTÖJENMÄÄRÄÄMÄÄN VUOSIKOKOUKSEEN

AIKA: Lauantai, 05.05.2018  klo 11.00
PAIKKA: Rautialan JuhlataloRautiala 17, 37470 Vesilahti (Kurjen tilan vieressä)

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:

 • esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
 • käsitellään muut kokousohjelmaan kirjatut asiat, jotka tulee tiedottaa puheenjohtajalle viim. 29.04.2018 mennessä kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse:
  Saviyhdistys c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Maalahti
  tai erikasillander@gmail.com

Kokouksen jälkeen on saviaiheista keskustelua.
Ruokailusta ja lisäohjelmasta tietoa lähempänä kokouksen ajankohtaa sähköpostitse ja tällä kotisivulla.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Kokouskutsu pdf

-----

LERFÖRENINGEN

MÖTESKALLELSE

MEDLEMMARNA I  LERFÖRENINGEN KALLAS TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

TID: Lördagen den 05.05.2018 kl. 11.00
PLATS: Rautialan JuhlataloRautiala 17, 37470 Vesilahti (brevid Kurjen tila)

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:

 • bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
 • godkännande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • bekräftande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter
 • val av styrelseordförande och –medlemmar
 • val av verksamhetsgranskare och suppleant
 • övriga ärenden, som upptecknats på föredragningslistan. Dessa ärenden bör senast den
  29.04.2017 skriftligen ha meddelas till ordförande, brevledes eller per e-post:
  Lerföreningen c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Malax
  eller erikasillander@gmail.com

Efter mötet lerdiskussioner.
Närmare mötesdatum skickas mera information om t.ex. mat och övrigt program per e-post och på hemsidan.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Möteskallelse pdf

 

S A V I V I I K O N L O P P U 18.-19.11.2017, Koroinen

Saviyhdistyksen jäsenet ja kaikki savirakentamisesta kiinnostuneet toivotetaan
sydämellisesti tervetulleiksi saviviikonloppuun.
Turun Koroisiin, Koroisten kahvilassa, Koroistentie 2, 20380 Turku
lauantaina 18.11.2017

Elävän kulttuurin Koroinen ry www.koroinen.info

Lauantaina 18.11.

11.00 Saviyhdistyksen jäsenten syyskokous, jossa käsitellään v. 2018
toimintasuunnitelma ja jäsenmaksun suuruus
13.00 Omakustanteinen Falafel-lounas Koroisten kahvilassa (10 €)
14.00 Yleisölle avoin savi-iltapäivä
- geologi Matti Räsänen kertoo meille mitä savi on ja miten savikerrostumat ovat Suomessa muodostuneet
- Teuvo Ranki kertoo savilattian teosta
- vapaata savikeskustelua

Vapaata yhdessäoloa ja saviaiheista iltaohjelmaa nyyttikestiperiaatteella.
Omat eväät mukaan. Mielellään niin, että sopivat yhteiseen pöytään.
Retkeilyhenkinen yöpyminen kahvilarakennuksessa.

Sunnuntaina 19.11.

Omatoiminen aamiainen kahvilassa
11.00 - 13.00 Tutustuminen Teuvo Rankin savilattiaan ja rakennusprojektiin

ILMOITTAUTUMINEN RUOKAILUUN JA YÖPYMISEEN
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.11. mennessä.

Mikäli haluat lounastaa ja/tai yöpyä Koroisilla, ilmoita sähköpostilla Mervi Ikoselle
merann@windowslive.com
(Oma makuupussi/lakanat (makuualusta) sekä pyyhe mukaan.)
Yöpyminen 10 €/henk.
Muita yöpymismahdollisuuksia:
www.konsankartano.fi/aamiaismajoitus.html
linnasmaki.fi/fi/majoitus
Birgittalaisluostarin vieraskoti www.kolumbus.fi/birgitta.turku/index.fi.htm

Kutsu pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

L E R V E C K O S L U T 18.-19.11.2017, Korois

Lerföreningens medlemmar och alla som är intresserade av lerbyggande är hjärtligt
välkomna till ett veckoslut i lerans tecken.
Korois kafé, Koroisvägen 2, 20380 Åbo
lördagen den 18.11.2017

www.koroinen.info

Lördagen 18.11.

11.00 Höstmöte för lerföreningens medlemmar.
Verksamhetsberättelse samt medlemsavgift för år 2018 diskuteras.
13.00 Sopplunch vid Korois kafé, självkostnad (10 €)
14.00 Lereftermiddag, öppen för allmänheten
- geolog berättar om lera
- Teuvo Ranki berättar om lergolv-projektet
- fri lerdiskussion

Fritt kvällsprogram med lertema samt knytkalas.
Egen proviant med gärna sådant som passar på det gemensamma bordet.
Vandrarhemsliknande inkvartering i Korois kafé-byggnad.

Söndagen 19.11.

Vi lagar egen frukost vid Korois kafé. Tag med vad du behöver
11.00 - 13.00 Vi bekantar oss med Teuvo Rankis lergolv och byggprojekt

ANMÄLAN TILL LUNCH OCH ÖVERNATTNING
Bindande anmälan senast den 12.11.

Ifall du vill ha lunch och/eller övernatta vid Korois kafé anmäl
via e-post till Mervi Ikonen
merann@windowslive.com
(Ta med egen sovsäck/lakan (liggunderlag) samt handduk.)
Övernattning 10 €/pers.
Andra övernattningsmöjligheter:
www.konsankartano.fi/aamiaismajoitus.html
linnasmaki.fi/fi/majoitus
Birgittaklostrets gästhem www.kolumbus.fi/birgitta.turku/index.fi.htm

Lerveckoslut pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

S A V I V I I K O N L O P P U 22.-23.4.2017

Saviviikonlopun ohjelma pdf tästä

Vuosikokouskutsu pdf tästä

Saviyhdistyksen jäsenet ja kaikki savirakentamisesta kiinnostuneet toivotetaan
sydämellisesti tervetulleiksi viettämään saviviikonloppua.
Keuruun Ekokylä (Väentupa), Kivijärventie 300, 42700 Keuruu

Lauantaina 22.04.
12.00 Saviyhdistyksen jäsenten sääntöjenmääräämä vuosikokous Väentuvassa
13.00 Omakustanteinen keittolounas ekokylän ruokalassa 6 €
14.00 Yleisölle avoin savi-iltapäivä (Ekokylän kirjasto/luentotila)
- Keuruun ekokylän esittelyä
- Savilaatujen ja savilaastien testaamisesta
- Savirappaustuotteiden lyhyt esittely
- Pääsemme savirappaamaan koepaloille erilaisilla savilaasteilla
(rappaamiseen sopiva vaatetus mukaan)

Sauna ja vapaata yhdessäoloa ja saviaiheista iltaohjelmaa nyyttikestiperiaatteella
Väentuvassa.
Omat eväät mukaan. Mielellään niin, että sopivat yhteiseen pöytään.
Jos sinulla on savikuvia tai kiinnostavia savikokemuksia ja haluat jakaa ne kanssamme,
niin ilmoita asiasta puheenjohtajalle Erika Sillander sähköpostiin
erikasillander@gmail.com

Sunnuntaina 23.04.
9.00 Omakustanteinen aamiainen ekokylän ruokalassa (4 €)
10.30 Tutustumme Keuruun ekokylän rappauskohteisiin
12.00 Tutustumme Keuruun vanhaan kirkkoon
(Keuruuntie 4, 42700 Keuruu)

ILMOITTAUTUMINEN RUOKAILUUN JA YÖPYMISEEN
Sitova ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 18.4. mennessä.
Mikäli haluat aamiaista, lounasta ja yöpyä ekokylässä, ilmoita sähköpostilla Timo Suomiselle sähköpostilla timo.suominen@putkilahti.net.
- aamiainen 4 €
- lounas 6 €
- yöpyminen 10 € (1-4 hengen huoneita ekokylässä)
- liinavaate-pyyhesetti 5 €
Voit myös ottaa mukaan omat lakanat/makuupussin + pyyhkeen.
HUOM! Ottakaa käteistä mukaan lounaan ja yöpymisen maksua varten!

L E R V E C K O S L U T 22.-23.4.2017

Lerföreningens medlemmar och alla som är intresserade av lerbyggande är hjärtligt
välkomna till ett veckoslut i lerans tecken.
Keuruun Ekokylä (Väentupa), Kivijärventie 300, 42700 Keuruu

Lördagen 22.04.
12.00 Stadgeenligt årsmöte för lerföreningens medlemmar
13.00 Lunch i ekobyns matsal, självkostnad 6 €
14.00 Lereftermiddag, öppen för allmänheten (i Ekobyns bibliotek/föreläsningssal)
- Presentation av Keuruu Ekoby
- Om att testa leran och lerkliningar
- Kort presentation av lerkliningsprodukter
- Vi provklinar olika lerprodukter på mindre underlag (ta med tåliga kläder)

Bastu och fritt kvällsprogram med lertema samt knytkalas i Väentupa.
Egen proviant med gärna sådant som passar på det gemensamma bordet.
Ifall du har lerbilder eller intressanta lererfarenheter och vill dela med dig, meddela till
ordförande Erika Sillander via e-post erikasillander@gmail.com.

Söndagen 23.04.
9.00 Frukost i ekobyns matsal, självkostnad 4 €
10.30 Vi bekantar oss med ekobyns lerkliningar
12.00 Vi bekantar oss med Keuruu gamla kyrka
(Keuruuntie 4, 42700 Keuruu)

ANMÄLAN TILL LUNCH OCH ÖVERNATTNING
Bindande anmälan senast den tisdagen den 18.4.

Ifall du vill ha frukost, lunch eller övernatta i ekobyn, anmäl dig till Timo Suominen via e-post timo.suominen@putkilahti.net.
- frukost 4 €
- lunch 6 €
- övernattning 10 € (1-4 personers rum i ekobyn)
- lakan-handduk set 5€
Du kan även ta med egen handduk samt sovsäck/lakan.
OBS! Ta med kontanter för betalningen av lunchen och övernattningen!

KOKOUSKUTSU

SAVIYHDISTYS RY:N JÄSENET KUTSUTAAN SÄÄNTÖJENMÄÄRÄÄMÄÄN VUOSIKOKOUKSEEN

AIKA: Lauantai, 22.04.2017 klo 12.00
PAIKKA: Keuruun Ekokylä (Väentupa), Kivijärventie 300, 42700 Keuruu

Esityslistalla sääntömääräiset asiat:
- esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatarkastaja
- käsitellään muut kokousohjelmaan kirjatut asiat, jotka tulee tiedottaa puheenjohtajalle viim.
17.04.2017 mennessä kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse:
Saviyhdistys c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Maalahti
tai erikasillander@gmail.com

Kokouksen jälkeen on saviaiheista keskustelua.
Ruokailusta ja lisäohjelmasta tietoa lähempänä kokouksen ajankohtaa sähköpostitse ja kotisivulla. www.saviry.fi
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

-----
LERFÖRENINGEN

MÖTESKALLELSE

MEDLEMMARNA I LERFÖRENINGEN KALLAS TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

TID: Lördagen den 22.04.2017 kl. 12.00
PLATS: Keuruun Ekokylä (Väentupa), Kivijärventie 300, 42700 Keuruu

På föredragningslistan stadgeenliga ärenden:
- bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
- godkännande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- bekräftande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter
- val av styrelseordförande och –medlemmar
- val av verksamhetsgranskare och suppleant
- övriga ärenden, som upptecknats på föredragningslistan. Dessa ärenden bör senast den
17.04.2017 skriftligen ha meddelas till ordförande, brevledes eller per e-post:
Lerföreningen c/o Erika Sillander, Majorsvägen 56, 66100 Malax
eller erikasillander@gmail.com

Efter mötet lerdiskussioner.
Närmare mötesdatum skickas mera information om t.ex. mat och övrigt program per e-post och på hemsidan. www.saviry.fi
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Kokouskutsu pdf tästä

Saviviikonlopun ohjelma pdf tästä

Aiempia tapahtumia

Saviyhdistyksen saviviikonloppu oli 26.-27.11.2016

Kutsu pdf tästä

Saviyhdistyksen syyskokous oli auantaina 26.11. Humppilassa Urpolan Kartanon Viikinkisaunan takkatuvalla. Sen jälkeen oli yleisölle avoin Savi-iltapäivä:

 • Juha Päätalo kertoi massiivisavilattian teosta lattialämmiteisessä uudessa hirsitalossa
 • Teuvo Ranki ja Robert Holmberg näyttivät kuvia savirakennuksista
 • Mahdollisuus vierailla kartanon Tilkkutex-liikeessä ja Urpolan kutomon galleriassa

Virallisemman ohjelman jälkeen oli illanistujainen ja saunominen Laivasaunan makoisissa löylyissä. Yöpyminen oli Urpolan hirsimökeissä.

Sunnuntaina 27.11. tutustuttiin puusavirakennukseen ja massiivisavinavettaan Metsämaan kylässä, Loimaalla

 • SAVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS La 2.4.2016
  Livonsaaren Yhteisökylä (entinen koulu), Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari (Naantali)
  Kokouksen ohjelma pdf tästä
  SAVIVIIKONLOPPU 2. - 3.4.2016
  Katso ohjelma tästä
 • SAVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA SAVIVIIKONLOPPU 14. - 15.11.2015
  Tulisydän Oy:n toimitilat, Hiidenkivenkuja 6, 01690 VANTAA
  Kokouksen ohjelma pdf tästä
  Viikonlopun ohjelma pdf tästä
  Tulisydän Oy:n sivusto tulisydan.fi
 • SAVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 10.05.2014, The Natural Building Companyn toimisto, Ruukintie 7, 10330 PINJAINEN, Kokouskutsu tästä, Kokouspäivän ohjelma tästä
 • SAVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 27.04.2013, Lumo-keskus Koroinen, Koroistentie 2, Turku, Kokouksen jälkeen oli saviaiheista toimintaa ja keskustelua.
  Sunnuntaina tutustuttiin Livonsaaren yhteisökylään. Ohjelma tästä

 • Saviyhdistyksen syyskokous la 17.11.2012 Rakennuskulttuuritalo Toivon piharakennuksessa, Varvinkatu 19, 28100 Pori.
  Lauantaina oli monenlaista ohjelmaa ja sunnuntaina tutustumiskäynti Leineperin ruukille.
  Ohjelma pdf
 • Saviyhdistyksen vuosikokous 5-6.5.2012, Virtaan Vanha-Kartano, Kutsu pdf, Ohjelma pdf
 • SAVIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 19 - 20.11.2011 Äijälässä, Hartwig Reuterin luona, Äijälänkuja 6, 40420 JYSKÄ, www.aijala.fi
  Kutsu pdf
 • Vuosikokous la 14.05.2011 Aitoon Honkolassa Tervetalo-messualueella.
  Lisätietoja
 • SAVIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS oli 6.-7.11.2010, Riittiön tilalla, Vehmaa, Riittiöntie 35, 23200 Vinkkilä
  Kokouksen ohjelma.
 • VUOSIKOKOUS 2010 oli 22.05.2010 , Seppo Mannermaan olkipaalihallissa Siuntiossa
  Kokouksen ohjelma.
 • SYYSKOKOUS 2009 pidettiin 21.–22.11.2009 Urpolan kartanossa Humppilassa.
  Kokouksen ohjelma.
 • SAVITAPAHTUMA TURUSSA 25 – 26.4.2009
  Lauantaina 25.4. alkaen klo 14.00, Lumo-keskus Koroinen, Koroistentie 2, Turku. Tutustuminen Lumo-keskukseen; vanhojen pölkkysavirakennusten esittely jne.
  Sunnuntaina 26.4. ohjelma alkaa klo 9:30 yhdistyksen vuosikokouksella ja jatkuu Rakennusperinteen ystävien luona, Puolalanpuisto 7b klo 11 - 17 rakennustavaroiden pihakirppiksellä ja savirappauksen esittelyllä.
  KATSO OHJELMA
 • Saviyhdistyksen VUOSIKOKOUS 2009 oli 26.04.2009 Lumo-keskus Koroinen, Koroistentie 2, Turku
  Kokouksen ohjelma
 • Saviyhdistyksen SYYSKOKOUS 2008 oli 06.12.-07.12.2008 Ruotsinpyhtäällä, Savitalo ruukkialueella
  Kokouksen ohjelma
  Leo Järvenpään laatima kirjelmän pohja, josta kokouksessa keskustellaan ja päätetään missä muodossa se lähetetään viranomaisille.
 • Saviyhdistyksen VUOSIKOKOUS 2008 oli 03.05.2008 Terve talo-messujen yhteydessä, Aitoo, Luopioinen
  Kokouksen ohjelma
 • Saviyhdistyksen syyskokous pidettiin 3/4.11.07 Hartolassa, Tollinmäen kartano, Savipytinki
  Kokouksen ohjelma tästä.
 • Tapahtuma ja näyttely Saksassa: FAL järjesti Suomalaisen savirakentamisen näyttelyn 14.7.-30.9.2007 ja Suomalaiset savipäivät -tapahtuman 13.-15.7.07. ohjelma saksaksi, ohjelma suomeksi.
 • Vuosikokous pidettiin Paraisilla 30.3.07 kauniisti kunnostetussa Curatio-talossa. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Thomas Commondtin Villa HöyryLinnaan.
 • Syyskokous 2006 Riittiön tilalla. Kutsu
 • Terve talo -messut 22.-23.4.2006 Terveellisen ja ekologisen rakentamisen ja asumisen messut 22-23.4.2006 Aitoon Honkalassa Luopioisissa. Messut järjesti Luonnonmukaisen rakentamisen keskus, Luomura Ry. Yhteistyössä olivat mukana Luopioisten, Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat. Saviyhdistys osallistui messuille esittelemällä ruokokatto- ja savirakentamista: kuvia.
 • Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 22.4.2006 klo 17.15. Luopionen, Aitoon Honkala, VPK-talo, Honkalantie 4, 36720 Aitoo.
 • Kurssi: Salon rakennusruokonippujen lajittelu- ja puhdistuskurssi Vuohensaaren tien varressa 6.4.2006.
 • Kurssi: Turun rakennusruokonippujen lajittelu- ja puhdistuskurssi Kuralan Kylämäellä 7.4.2006.
 • Syyskokous pidetiin 22.10.2005 klo 11.00-17.00 Loimaalla Suomen maatalousmuseon tiloissa, Vanhankirkontie 382, 32200 Loimaa. Kuvia
 • Villa Höyrylinnan saviseinätalkoot, kesä 2005. Lisätiedot: Thomas Commondt, 0400-223313, thomas.commondt at intercooler.fi.
 • Vuosikokous 2.4.2005 Luopioisissa Terve talo -messujen yhteydessä.
 • Talkoot Korpilahdella, Jyväskylän seutukunta, syksy 2004. Kevytsaviseinän rakentaminen. Lisätiedot: Timo Suominen, 050-3011493.
 • Kurssi Helsingissä, Amiedu alk. 12.10.2004. Savirappaus- ja muurauskurssi.
 • Purjehdus Helsingin edustalla 21.8.2004. Ohjelma: professori Klaus Dierks kertoo saven lujuustutkimuksesta ja uusista savirakennuksista Saksassa. Maavärien valmistaminen. Savirappaus ja -muuraus. Lisätiedot: Leena Lommi, 0400-777559, leena.lommi at mary-ann.fi.
 • Kurssi Humppilassa/Urpolassa 2.-3.7.2004. Rappaus. Lisätiedot: Mikko Kylämarkula, 0400-121160.
 • Kurssi Paraisilla, Skyttalassa 18.-20.6.2004. Liukuvalu, rappaus. Lisätiedot: Thomas Commondt 0400-223313, thomas.commondt at intercooler.fi.

Jäsenkirjeitä

Kirjessä 5/2007 on kevätkokouksesta ja kesän tapahtumista.
Kirje 10/2006

tml>