Olkipaalirakentaminen

Nebraskassa, Pohjois-Amerikassa on rakennettu olkipaalirakennuksia 1800-luvun lopulta lähtien, ja vanhimmat yhä käytössä olevat rakennukset ovat yli 100-vuotiaita. Olkipaalirakentaminen on yleistynyt viimeaikoina ympäri maailman seinärakenteen ekologisuuden, hyvän lämmöneristävyyden ja edullisuuden takia. Käyttämällä maatilojen omia raaka-aineita ja omaa työtä voidaan rakentaa hyvin pienellä rahalla ja paksut rakenteet eristävät hyvin. Suomessa olkipaaleja on käytetty sotien jälkeen pihanavettojen rakentamisessa, ja viimevuosina kiinnostus olkipaalirakentamiseen on virinnyt täälläkin uudestaan.

Olkipaaliseiniä voidaan käyttää kantavina rakenteina, mutta Suomessa keskitytään lumikuormien takia rakenteisiin, joissa paaleja käytetään kantavan puurungon välissä. Seinärakenne koostuu päällekkäin pinotuista olkipaaleista. Paalikerrokset voidaan tapittaa toisiinsa rauta- tai puusauvoilla, jotka lävistävät kaksi tai kolme alempaa kerrosta. Olkipaalit on myös voitu kiinnittää muuraamalla, kun paalit on ensin kieritetty laastissa siten, että niihin on muodostunut kova kuori. Tyypillisin seinärakenne pinnoitetaan rappaamalla, mutta se voidaan myös laudoittaa tai levyttää. Rappaamisessa on käytetty kalkki-, sementti- ja savilaasteja joko sellaisenaan tai vahvistamalla se paalien sivupinnoille sidotulla metallisella rappausverkolla tai harvalla juuttikankaalla.

Esimerkkejä viime vuosina tehdyistä olkipaalirakennuksista Suomessa ovat Snellman korkeakoulun ateljeerakennus Jollaksessa Helsingissä, Mikko Kylämarkulan majoitusrakennus Pellavista ja Rami Reunasen omakotitalo Humppilassa, Arndt Reuterin 3 majoitusmökkiä Paraisilla sekä Tapani Marjamaan rakennukset Orivedellä ja Sonkajärvellä. Uusimpia rakennuksia ovat mm. Seppo Mannermaan suuri olkipaalihalli (300m2) ja Antonia Ringbomin ateljee. Lisäksi olkipaaleista on rakennettu mökkejä, varastoja sekä meluaitoja.

Lähde: Westermarck Mikael, Riuttamäki Juha-Pekka, Pelto-Uotila Tero, Weck Tor-Ulf: Olkipaalit rakennusaineena maatilojen puurakennuksissa. Teknillinen korkeakoulu 2002.

Olkiateljee Olki-Ateljee rakenteilla (Kuva Antonia Ringbom)

Antonian ateljeeAntonian Ateljee toimii myös talvella. Olkipaaliseinät on rapattu savella, uloimpana on suojaava kalkki-hiekkarappaus. (Kuva on Antonia Ringbomin arkistosta.)

Villa Pellavista Villa Pellavista on tehty pellavapaaleista. (Kuva E. Heikkilä)